Welkom op www.taaltoetsvo.nl

Taalondersteuning afgestemd op de referentieniveaus

De digitale leeromgeving van TAALWEB biedt ondersteuning bij het verbeteren van de basistaalvaardigheid op het gebied van taalverzorging en taalbeschouwing. Daarbij hanteren we de referentieniveaus van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink):

1. Eind primair onderwijs (van po naar vo)
2. Eind vmbo (van vo fase 1 naar vo fase 2/van vmbo naar mbo)
3. Eind mbo-4 en havo (van vo en mbo naar ho)
4. Eind vwo (van vwo naar wo)

Daarnaast bieden we een leeromgeving aan die geheel is afgestemd op de verplichte Cito-taaltoets voor paboís.